Kistenreinigen

Duo-matic kistenwassysteemKoelhuis Bergmans heeft in 2003 in samenwerking met 3mec een nieuw reinigingsconcept voor kisten ontwikkeld. Door aangescherpte kwaliteitseisen werden we gedwongen na te denken over de hygiëne aspecten. Dit speelt een rol bij intensief gebruik van kisten. Om problemen en infectierisico van ziekten door overblijvende grondresten te reduceren, reinigen wij onze kisten jaarlijks. 

Naast dat onze eigen kisten worden gereinigd is de kistenwasser uitstekend geschikt om op locatie kisten voor ander telers en verwerkers te wassen. Voor 1.25 euro per kist is de machine te huur. Het blad de Landbouwmechanisatie heeft in 2016 een vergelijkingsberekening gemaakt voor de totale kosten van kistenwassen met een machine of met de hand in het september 2006 nummer (Landbouwmechanisatie Kistenreinigen).

Kistenwasser
De Drimac Duo-Matic kistenwasser maakt gebruik van een uniek reinigingsconcept. De kistenwasser is met name geschikt voor 1300 kg kisten maar teven te gebruiken voor kuubskisten. De snelheid is afhankelijk van de reinigingsduur. Een aantal van 40 tot 50 kisten per uur is goed haalbaar bij aardappelkisten. Bij kisten gebruikt in de wortelen zal de reinigingsduur vaak langer zijn doordat deze intenser gereinigd moeten worden.

Gewassen kist schuift door naar het uitdruipstation

De werking
Het unieke van het Duo-Matic reinigingsconcept is de tunnel, waarin de kist in twee fasen wordt gereinigd. Met dit systeem kan bij een kortere doorlooptijd een intensievere reiniging worden gerealiseerd. Via het z.g. “Lift ‘n Shift” transportsysteem wordt de kist automatisch naar het voorspoel gedeelte van de reinigingstunnel verplaatst, waar het reinigingsproces begint en de kist m.b.v. een speciale spoelkop met veel water wordt voorgeweekt. Grove grondresten en plantenresten worden hier verwijderd. Daarna wordt de kist doorgeschoven naar de tweede fase wordt onder hoge druk (tot 200 bar) d.m.v. een speciale 4-koppige spuitnozzle gereinigd met (schoon) leidingwater.  Hierna komt de kist in het laatste, zg. “afdruip-station”, vanwaar hij even later schoon door de heftruck naar de opslag kan worden gebracht.

De reiniger werkt volautomatisch en is d.m.v. PLC besturing met displaybediening gemakkelijk in te stellen op doorlooptijd en reinigingsintensiteit. Het toevoegen van een ontsmettingsmiddel is ook mogelijk door een mengsysteem op de pomp. Hier wordt het middel bij het water voor de hoge druk fase gedoseerd toegevoegd.

Benodigd 
 -   Trekker (min 70pk) voor pomp en hydrauliek
 -   Heftruck (180° kantelaar)
 -   Goede waterleiding (+/¬- 30 L/min)
 -   Stroomvoorziening (230 Volt)
 -   Afvoer reinigingswater

Spoelwater wordt opgevangen in een tankMilieu
De machine is ontworpen om het reinigingswater te hergebruiken. Hierdoor is minder ontsmettingsmiddel nodig. Bij het afspoelen van de kisten met schoon leidingwater na fase 2 wordt het vervuilde water van de kist in de machine achtergelaten. Het "afdruipstation" zorgt ervoor dat zoveel mogelijk water afgevangen wordt alvorens de kist verplaatst wordt om te drogen. Middels een overloopsysteem kan het water vrij van grond afgevangen worden zodat voorkomen wordt dat het direct in aanraking komt met het oppervlakte water.

Voordelen
 -   Intensieve reiniging door twee fasen systeem
 -   Hoge capaciteit (50 kisten per uur)
 -   Achtergebleven product en grondresten vallen uit kist
 -   Goed zicht om beschadigingde kisten te herkennen voor reparatie
 -   Efficient gebruik van water en ontsmettingsmiddel
 -   Duidelijk aansturing middels plc scherm

Verhuur
De kistenwasser is beschikbaar voor verhuur. De machine is geschikt om met een tractor te worden vervoerd. Voor langere afstanden is transport via een dieplader mogelijk.